ROMTAM CONSTRUCT

ROMTAM CONSTRUCT

 

 

 

 

 
 

ROMTAM CONSTRUCT S.R.Lare certificate 

Sistemul de Management al Calității                                  SR EN ISO 9001: SMC 9001:2015din anul 2003 (certificat nr. QC/1092)

Sistemul de Management de Mediu                                                      SR EN ISO 14001: SMM 14001:2015din anul 2007 (certificat nr. QM/1063)

Sistemul de Management al SSO                                                             SR OHSAS 18001: SMSSO 18001:2008din anul 2009 (certificat nr. QS/29)

Pentru serviciile prestate, societatea dispune de personal de înalta calificare, specialişti autorizaţi, dotare tehnica adecvata si o echipa manageriala de un înalt profesionalism.

 

ROMTAM CONSTRUCT S.R.L., urmăreşte prestarea unor servicii in activitatea de construcţii care sa corespunda exigentelor de performanta esenţiale prevăzute in legea nr. 10/1995 si anume:

Ø      Rezistenta si stabilitate;

Ø      Siguranţa in exploatare;

Ø      Siguranţa la foc;

Ø      Protejarea sănătăţii oamenilor;

Ø      Refacerea si protecţia mediului;

Ø      Izolarea termica, hidrofuga si economie de energie;

Ø      Protecţie împotriva zgomotului.

 

De la înfiinţare si pânǎ in prezent, ROMTAM CONSTRUCT S.R.L. a executat in antrepriza directa sau in subantrepriza o serie de lucrări.