ROMTAM CONSTRUCT

ROMTAM CONSTRUCT

 

            ROMTAM CONSTRUCT S.R.L. are urmãtorul obiect de activitate, pe domenii:

 

4120 - Lucrãri de constructii a clãdirilor rezidentiale si nerezidentiale

2821 - Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor

3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

2512 - Fabricarea de usi si ferestre din metal

3831 - Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

4311 - Lucrãri de demolare a constructiilor

4312 - Lucrãri de pregatire a terenului

4313 - Lucrãri de foraj si sondaj pentru constructii

4391 - Lucrãri de învelitori, sarpante si terase la constructii

4299 - Lucrãri de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

4321 - Lucrãri de instalatii electrice

4322 - Lucrãri de instalatii sanitare, de încalzire si de aer conditionat

4329 - Alte lucrãri de instalatii pentru constructii

4399 - Alte lucrãri speciale de constructii

4331 - Lucrãri de ipsoserie

4332 - Lucrãri de tâmplãrie si dulgherie

4333 - Lucrãri de pardosire si placare a peretilor

4334 - Lucrãri de vopsitorie, zugrãveli si de montãri de geamuri

4339 - Alte lucrãri de finisare

4211 - Lucrãri de constructii a drumurilor si autostrazilor

4212 - Lucrãri de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane

4213 - Constructia de poduri si tuneluri

4221 - Lucrãri de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 - Lucrãri de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii

4291 - Constructii hidrotehnice

4672 - Comert cu ridicata al materialelor si minereurilor metalice

4673 - Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare

4674 - Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierãrie pentru instalatii sanitare si de încãlzire

5210 - Depozitãri

7111 - Activitãti de arhitectura

7112 – Activitãti de inginerie si consultantã tehnicã legate de acestea

7490 - Alte activitãti profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a

8130 – Activitãti de intretinere peisagistica

9103 - Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si al altor obiective de interes turistic